abcgroep Judith Andrew
over abcgroep

samen op weg naar meer inclusiviteit

abcgroep fungeert als spin in het web voor een steeds groter wordende groep sociaal betrokken ondernemers met als doel meer inclusiviteit te realiseren voor werkgevers en werknemers. Een inclusieve (werk)omgeving met gelijkwaardigheid en kansen voor iedereen, die mogelijkheden biedt en drempels wegneemt.

Wij begeleiden mensen met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt en bieden intensieve ondersteuning aan bedrijven die een bijdrage willen leveren door maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Judith Egbers & Andrew Marlissa
Directie abcgroep

Over ABCGroep
Kandidaat Roopesh

Judith Egbers abcgroep

de abcgroep visie

werken aan een duurzame toekomst in het leven van een ander

Bij abcgroep werken we iedere dag aan het helpen verwezelijken van een duurzame toekomst voor onze kandidaten. abcgroep coaches gaan niet voor de korte termijn, maar proberen juist het verschil te maken door te werken aan structurele oplossingen. Dit doen we gelukkig samen met een aantal fantastische sociaal betrokken ondernemers!

Judith Egbers


Jobcoach Amber
onze missie

maak het verschil

De centrale vraag die wij onszelf en de mensen om ons heen continu stellen is hoe wij het verschil kunnen maken in het leven van een ander.

Het verschil voor jou als kandidaat, voor de werkgever of de organisatie, wij zijn pas voldaan als we daadwerkelijk iets kunnen betekenen! 


onze kernwaarden

persoonlijk, evenwichtig, daadkrachtig

Jobcoach zijn is mensenwerk. Een speciaal soort mensenwerk. Ons team bestaat uit sterke individuele persoonlijkheden met bijzondere achtergronden. Gedreven vakinhoudelijke experts die dezelfde waarden met elkaar delen. Dit gedeelde waardensysteem maakt dat al onze collega’s een duidelijk herkenbaar profiel hebben. Zo maken wij individueel en als team het verschil.

Andrew Marlissa

Andrew Marlissa abcgroep

persoonlijk, evenwichtig, daadkrachtig.

Jobcoach zijn is mensenwerk. Een speciaal soort mensenwerk. Ons team bestaat uit sterke individuele persoonlijkheden met bijzondere achtergronden. Gedreven vakinhoudelijke experts die echter wel dezelfde waarden met elkaar delen. Dit gedeelde waardensysteem maakt dat al onze medewerkers een duidelijk herkenbaar profiel hebben. Zo maken wij als team het verschil.

Andrew Marlissa

Andrew Marlissa

Andrew Marlissa abcgroep

onze kernwaarden

persoonlijk, evenwichtig, daadkrachtig

Jobcoach zijn is mensenwerk. Een speciaal soort mensenwerk. Ons team bestaat uit sterke individuele persoonlijkheden met bijzondere achtergronden. Gedreven vakinhoudelijke experts die echter wel dezelfde waarden met elkaar delen. Dit gedeelde waardensysteem maakt dat al onze medewerkers een duidelijk herkenbaar profiel hebben. Zo maken wij als team het verschil.

Andrew Marlissa

Andrew Marlissa abcgroep

Kandidaat Joshua

ons kompas

diversiteit, inclusiviteit, empowerment

Onze principes zijn leidend voor ons morele kompas op basis waarvan een organisatie haar interne cultuur mede vormgeeft en bewaakt. Voor abcgroep heeft dit niet alleen betrekking op de eigen, interne organisatie, maar is zij ook op zoek naar werkgevers die deze principes hoog in het vaandel hebben.

diversiteit

Wij geloven dat de verschillen tussen mensen niet de basis zijn van uitsluiting, maar dat de mix van verschillen tussen mensen juist leidt tot een beter begrip van elkaar. Hierdoor zal uiteindelijk een tolerantere en betere omgeving ontstaan waarin onderling respect de normaalste zaak van de wereld is.

inclusiviteit

Binnen organisaties waar de verschillen tussen mensen daadwerkelijk worden geaccepteerd en gerespecteerd is er sprake van inclusiviteit. Op basis van deze beginselen is er dan sprake van gelijkwaardige relaties en gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen, ongeacht wie je bent. Voor iedere kandidaat gaan de coaches van abcgroep op zoek naar een werkomgeving waar inclusiviteit omarmd wordt. We zijn ervan overtuigd dat dit de basis vormt van een succesvolle integratie op de werkvloer.

empowerment

Empowerment is het vermogen om het heft in eigen handen te nemen, de regie over ons eigen leven te bepalen. Voor elk individu is dat wat anders, want al onze levens verschillen van elkaar. Empowerment is een vermogen waar ieder mens over beschikt. Dit is ons uitgangspunt.


onze cultuurwaarden

gedeelde waarden zijn de sleutels tot lange termijn succes

Samenwerken met abcgroep betekent samenwerken met een organisatie met een maatschappelijk doel. Een organisatie met een heldere visie, missie, kern- en cultuurwaarden.

empathisch

transparant

opportunistisch

proactief

verantwoordelijk

betrouwbaar

Jobcoach Dinorda

persoonlijk. evenwichtig. daadkrachtig.

Onze Rotterdamse roots komen duidelijk naar voren in onze kernwaarden. Geen woorden maar daden. Dat maakt het verschil.

maak het
verschil

Jobcoach zijn is mensenwerk. Een speciaal soort mensenwerk. Ons team bestaat uit sterke persoonlijkheden. Gedreven vakinhoudelijke experts die dezelfde waarden met elkaar delen. Dit gedeelde waardensysteem maakt dat al onze medewerkers een duidelijk en herkenbaar profiel hebben. Zo maken wij individueel en als team het verschil.

Kantoor:
Stationsplein 45 te Rotterdam

Postadres: 
Binnensingel 53 
3134 NB Vlaardingen 


Bel ons:
+31 6 17 12 55 89

Mail ons:
office@abcgroep.nl


Informatie
Privacyverklaring 
Algemene voorwaarden 
Klachtenreglement informatie
Privacyverklaring 
Algemene voorwaarden 
Klachtenreglement ICONEN

Certificaten
Erkende jobcoachleverancier 
Erkenningskader 2016
Erkend leerbedrijf 
Kantoor:
Stationsplein 45 te Rotterdam

Postadres: 
Binnensingel 53 
3134 NB Vlaardingen 


Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

contact

office@abcgroep.nl

Andrew Marlissa
andrew@abcgroep.nl

Judith Egbers
judith@abcgroep.nl
abcgroep B.V.
Binnensingel 53 
3134 NB Vlaardingen informatie
privacyreglement
klachtenreglement

bankgegevens
NL 07 INGB 000 967 06 97 

Kamer van Koophandel
763 191 99 

certificaten
Erkende jobcoachleverancier 
Erkenningskader 2019
Erkend leerbedrijf 

contact
Andrew Marlissa
+31 6 171 25 589

Judith Egbers
+31 6 120 94 984

office@abcgroep.nl

certificaten
Erkende jobcoachleverancier 
Erkenningskader 2019

Erkend leerbedrijf 

informatie
privacyreglement
klachtenreglement

bankgegevens
NL 07 INGB 000 967 06 97 

Kamer van Koophandel 
763 191 99

abcgroep B.V.
bezoekadres
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

postadres
Binnensingel 53 
3134 NB Vlaardingen 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie

contact
Andrew Marlissa
andrew@abcgroep.nl

Judith Egbers
judith@abcgroep.nl

office@abcgroep.nl
06 1870 5205

abcgroep B.V.
bezoekadres
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

postadres
Binnensingel 53 
3134 NB Vlaardingen 

informatie
privacyreglement
klachtenreglement

bankgegevens
NL 07 INGB 000 967 06 97 

Kamer van Koophandel 
763 191 99

certificaten
Erkende jobcoachleverancier 
Erkenningskader 2019

Erkend leerbedrijf 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie